DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY Ở KCN BIÊN HÒA 1, ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 20-11-2023
  2. Lượt xem: 151
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY Ở KCN BIÊN HÒA 1, ĐỒNG NAI1/ Công Ty Ajinomoto Việt Nam

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Đường 11 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3831289

Fax: (0251)3831288

Email: avsbienhoa@hcm.vnn.vn
 

2/ Công Ty TNHH Viko Glowin

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836226

 

3/ Công CP Bột Giặt Net (NETCO)

Ngành Nghề: Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy

Địa Chỉ: Lô 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3932594        

Email: botgiatnet3@hcm.vnn.vn

 

4/ Cộng Ty Ld Tôn Phương NAM (SSSC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836457       

Email: sssc_marketing@hcm.vnn.vn
 

5/ Công Ty TNHH MTV Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai (DOCAM)

Ngành Nghề: Nông Nghiệp - Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836270              

 

6/  Công Ty LD SX Nguyên Vật Liệu Bao Bì Korex Packsimex

Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3835353           

Email: korex@hcm.vnn.vn

 

7/  Công Ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ưng

Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3832370                

 

8/ XN May Công Nghiệp Đồng Nai (Donamay)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836266    

Email: donamay@hcm.vnn.vn ;

 

9/ Công Ty CP Thép Biên Hòa (Vicasa)

Ngành Nghề: Thép - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 9 KCN  Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836148            

Email: vicasasteel@vnn.vn

 

10/ Công Ty Ty Cp Bao Bì Biên Hòa (Sovi)

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836642            

Email: baobibienhoa@hcm.vnn.vn

 

11/ Công Ty Cp Bông Vải & Kd Tổng Hợp Miền Đông (Cottdona)

Ngành Nghề: Bông

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3931949           

Email: cottdona_tour@yahoo.com ;

 

12/ Công Ty Cp Everpia Việt Nam (Everon) - Cn

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)8869152

Fax: (0251)8869151

Email: everon.korea@yahoo.com.vn

 

13/  Công Ty Ld Lenex

Ngành Nghề: Xây Dựng - Làm Giàn Giáo

Địa Chỉ: Đường 1a KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836401

Email: duyenlenex@yahoo.com.vn

 

14/  Công Ty TNHH Dongil Engrg Việt Nam

Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3831675        

 

15/ Công Ty Cp Long Bình

Ngành Nghề: Gỗ - Khai Thác & Buôn Bán

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3832772    

Email: lobimex@hcm.vnn.vn

 

16/  Xn Dây Đồng Long Biên - Công Ty Cp Dây Cáp Điện Việt Nam

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3933219

Email: Cadivi@Cadivi.Com.Vn

 

17/ Công Ty Ld Iwaki Pumps Việt Nam

Ngành Nghề: Máy Bơm

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3933456

Fax: (0251)3933399

Email: Iwaki_Vn@Hcm.Vnn.Vn ;

 

18/  NM Hóa Chất Biên Hòa

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836043         Fax: (0251)3836326

Email: vicacoøhcm.vnn.vn

 

19/  Công Ty Cp Cáp & Vật Liệu Viễn Thông (Sacom) - Cn

Ngành Nghề: Viễn Thông - Thiết Bị

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3830934

Fax: (0251)3514331

Email: Sacom@Hcm.Vnn.Vn

 

20/  Công Ty Cp Bê Tông Biên Hòa (Bcc)

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836195        Fax: (0251)3836323

Email: bcc_bh@hcm.vnn.vn

 

21/  Công Ty Cp Xd Sonadezi (Sonacons)

Ngành Nghề: Xây Dựng - Công Ty

Địa Chỉ: 3 Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836106                  Fax: (0251)3836292

Email: sonacons@hcm.vnn.vn

 

22/ Công Ty Dây Đồng Việt Nam Cft

Ngành Nghề: Điện - Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3833500

 

23/ XN Ắc Quy Đồng Nai

Ngành Nghề: Pin - Ắc Quy

Địa Chỉ: KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836116            Fax: (0251)3835546

Email: Pinaco@Hcm.Vnn.Vn ;

 

23/  Xn Cao Su Đồng Nai (Casumina Đồng Nai)

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường 11 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3831290

Fax: (0251)3831352

 

24/  Công Ty TNHH Winner Bags Product

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)8830227

Fax: (0251)8869354

Email: Winnerbagsvn@Vnn.Vn

 

25/ Công Ty TNHH Ôtô Bắc Quang

Ngành Nghề: Xe Hơi - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3835531

Email: Bacquang Moto@Hcm.Vnn.Vn

 

26/ Công Ty Thực Phẩm & Nước Giải Khát Dona Newtower

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836167

Fax: (0251)3836288

Email: donanewtower@hcm.fpt.vn ; dona@saigonnet.vn

 

27/  Công Ty Cp Việt Pháp Sx Thức Ăn Gia Súc - Thủy Sản Proconco

Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc - Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836453

Fax: (0251)3835075
 

28/  Công Ty Cp Thiết Bị Điện Thibidi

Ngành Nghề: Điện - Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3834341

Fax: (0251)3836070

Email: Thibiditrading@Yahoo.Com ; Sales@Thibidi.Com ; Thibidi@Hcm.Vnn.Vn

 

29/ Công Ty Vật Tư & Xnk Hóa Chất - Cn

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3836547


30/ Công Ty CP XD Việt Trần

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3933363

Email: vtranco@yahoo.com

 

 Tin tức khác