DANH BẠ CÔNG TY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN

  1. Ngày đăng: 20-07-2021
  2. Lượt xem: 907
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn1.Công Ty TNHH Hielectric

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô E4 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661096

Fax: (028) 37661097

Email: Hielectriccoltd@HCM.Vnn.Vn

 

2. CS Vũ Đức Tùng

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô G7 Đường 6b KCN Lê Minh Xuân, Ấp 1, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38806276

 

3. Công Ty CP Cửu Long

Ngành Nghề: Nông Nghiệp – Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô C19a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661713

Fax: (028) 38208113

 

4.Công Ty TNHH Yung Chang Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: H10a-B Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661775

Fax: (028) 37661778

Email: Yclabel@HCM.Vnn.Vn

 

5. Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661001

Fax: (028) 37661007

Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com

 

6. Công Ty TNHH SX TMdv Vĩnh Hưng

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô B28-29 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661867

 

7. Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang

Ngành Nghề: Hóa Nông

Địa Chỉ: Lô E27-28 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660121

Fax: (028) 37660538

 

8.Công Ty TNHH SX TM Hưng Lợi

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô H37 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661967

Fax: (028) 37661981

Email: Hungloi97@HCM.Fpt.Vn

 

9. Công Ty TNHH Hiệp Phú Huy

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: E7 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3880827210. DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660958

Fax: (028) 37661162

 

11. Công Ty TNHH Chiterlin Furniture

Ngành Nghề: Nội Thất

Địa Chỉ: Lô A15-16 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660960

Fax: (028) 37660959

 

12. Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhựa Taa Weiw Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Nguyên Liệu

Địa Chỉ: 15e Lô E Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660756

Fax:(028) 37660754

 

13. Công Ty TNHH Gia Cường Thịnh

Ngành Nghề: Bánh Xe Đẩy

Địa Chỉ: Lô K2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662476

Fax: (028) 37662475

 

14.Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660965

Fax: (028) 37660715

Email: Mtx@Geco.Com.Vn

 

15. Công Ty TNHH Mtv Nhựa Uy Thành

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô K10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663220

 

16.Công Ty TNHH TM SX Ắc Quy Hàn Châu

Ngành Nghề: Sản Phẩm Điện Hóa

Địa Chỉ: Lô N13-N4 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660757

Fax: (028) 39627440

Email: Acquihanchau@Gmail.Com

 

17. DNTN Tmdv Bình Hiệp

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô A8-9-10-11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660353

Fax: (028) 37660363

 

18. Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện

Ngành Nghề: Cơ Khí Điện

Địa Chỉ: Lô J9-J10 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662054                      

 

19.Công Ty TNHH SX TM Hoàng Sơn Phát

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F10-F11 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663160                       

 

20.Công Ty TNHH Chuan-Lin

Ngành Nghề: Dệt Nhuộm

Địa Chỉ: M2 Đường 8 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660820

Fax: (028) 37660842

Email: Chuanlinvn@Vnn.Vn

 

20. Công Ty Cp Điện Cơ Hà Nội (Heco)

Ngành Nghề: Động Cơ Điện – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô J12a-J12b-J12c Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661690                        

 

21. Công Ty TNHH SX DV TM  Môi Trường Xanh

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác – Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô H10e Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660965

Fax: (028) 37660715

Email: Mtx@Geco.Com.Vn

 

22. Công Ty TNHH Công Nghiệp Chian Shyang Việt Nam

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô E10 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660611

Fax: (028) 37660594

Email: Chianshyang.Vn@HCM.Vnn.Vn

 

23. Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661655                         

 

24. DNTN Nhuộm In Hoa Vải Nhân Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: A21-E36 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661057

Email: Leninnhan@Yahoo.Com

 

25.Công Ty TNHH Bảo Chính

Ngành Nghề: Nội Thất – Thầu Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: Lô J8 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662425

Fax: (028) 37662426

 

26.Công Ty TNHH Tân Khánh Hưng

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Nuôi Trồng, Thiết Bị & Thức Ăn Nuôi Trồng

Địa Chỉ: Lô K3b-K3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662163

Fax: (028) 37662162

Email: Tankhanhhung@Yahoo.Com

 

27.DNTN Hoàng Dũng

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô N5 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660550

 

28.Công Ty TNHH Bray Controls Việt Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: Lô K1-2-5 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37423428

Fax: (028) 37123430

 

29.Công Ty TNHH SX TMdv Han Da

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô J1a Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662294                  Fax: (028) 37662295

 

30. Công Ty TNHH SX TM Hồng Châu

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô N1-M1 C14b Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660783

Fax: (028) 37661448

Email: Congtyhongchau@Yahoo.Com

 

31.DNTN SX TM Tùng Nguyên

Ngành Nghề: Thùng Các Loại

Địa Chỉ: Lô B1 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661090            
 


32.Công Ty Cp Bao Bì Hộp Thiếc Cầu Tre (Tipaco)

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô H17-18 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662412                          
 


33.Công Ty TNHH Công Nghiệp Strong Way Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô H15 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661655

Fax: (028) 37661659

 

34. Công Ty TNHH Leader Weld Alloy Rod Việt Nam

Ngành Nghề: Hàn – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: K-B1 Lô T Đường 2a KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662612

Fax: (028) 37662452

Email: Leaderweld@Vnn.Vn

 

35. Công Ty TNHH Tân Mậu Hưng

Ngành Nghề: Đèn Các Loại

Địa Chỉ: Lô H1c Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661609               

 

36. Công Ty Ld Wu Feng Việt Nam

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: Lô C12-C12a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661001

Fax: (028) 37661007

Email: Sales@Wufeng-Sanitation.Com


37. DNTN Cơ Khí Trình Tiến Cường

Ngành Nghề: Ốc, Vít, Bù Loong

Địa Chỉ: Lô A4 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660958

Fax: (028) 37661162

 

38.Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38805389

 

39. Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Nhựa Độc Lập (InruBình Chánho)

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C11 Đường 7c KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661960

Fax: (028) 37661008

 

40. Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Nhựa Trung Sơn

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: Lô C1-C2 Đường 7 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660494


41. Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng

Ngành Nghề: Đúc – Dụng Cụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô K9 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661662

Fax: (028) 37661663


42. DNTN SX TM Phú Thịnh

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: Lô A20 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661761
 


43.Cơ Sở Minh Huy

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô F24 Đường 64 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663118

 

44. DNTN Hữu Trí Gia

Ngành Nghề: Ván Ép

Địa Chỉ: Lô B-3a Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661590                              


45.Công Ty TNHH SX TM Tân Thanh Hoa

Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty

Địa Chỉ: E15a Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662305
 


46. Công Ty TNHH Tân Thới Hiệp

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô K3b-3c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661454

 

47.Công Ty TNHH Hóa Tiên Tiến

Ngành Nghề: Vật Liệu Chống Thấm

Địa Chỉ: Lô E17 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662371

Fax: (028) 37662342


48.Công Ty TNHH Mandarin Foundry

Ngành Nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: C14-14a Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại:(028) 37660759

Fax: (028) 37660758
 


49. Công Ty TNHH Vạn Phúc Thành

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô J3 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38805389

 

50.Công Ty TNHH Tân Hùng Thái

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô H1 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38559358

Email: Tanhungthai@Yahoo.Com
 


51. Công Ty TNHH SX TMdv A.T.L

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Lô K4b Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38868174

 

52. Công Ty TNHH Galaxies Enterprise

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C15a-C16 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660902                            

 


53. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thời Đại Vật Phẩm Bao Bì Châu Á

Ngành Nghề: Bao Bì

Địa Chỉ: Lô H1b Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663318
 

 

54.Công Ty TNHH SX TMdv Cát Thái

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô J2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37682235

 

55. Công Ty TNHH TM SX Đông Hưng

Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao – Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị

Địa Chỉ: 12d Lô J Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661751

Fax: (028) 37661750

Email: Donghungpkd@Yahoo.Com.Vn


 

56. Công Ty TNHH TM SX Ngọc Yến – Cn

Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: Lô B27-B46 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 35378767                          Fax: (028) 37682130
 


57. Công Ty TNHH SX TM Chắc Nghiệp Vĩnh Hưng

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô J2a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662407                

 

58. DNTN SX TM Linh Vân

Ngành Nghề: Da & Giả Da

Địa Chỉ: Lô E33 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660589

Fax: (028) 37662058

Email: DNTNlinhvan@Vnn.Vn
 59.  Công Ty TNHH Công Nghệ Cnc

Ngành Nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: B2a Lô K Đường 2a KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660626

Fax: (028) 37660627

Email: Cnctechnology@HCM.Vnn.Vn


60. DNTN SX TM Quý Linh

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B-19a Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660127

 

61.DNTN SX TM Trần Hùng

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: Lô L4 Đường 8 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660784

Fax: (028) 37660990


62. Công Ty TNHH SX TMdv Huy Hùng Tuấn

Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc

Địa Chỉ: Lô Q86-95 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661764


63.Công Ty TNHH SX TM Dệt May Thụy Quyên

Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C21 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660891

Fax: (028) 37661141


 

64. Công Ty TNHH Nhuộm Dệt May Tm Huy Phú

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô E11 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3766321

 

65.Công Ty TNHH A.T.A

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Lô H32-33 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện  Thoại: (028)  376619 92                


66.Công Ty TNHH Yilin Việt Nam

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Lô K4c Đường 4 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662192

Fax: (028) 37661996

Email: Yilinvn@HCM.Vnn.Vn

 

67. Công Ty TNHH TM SX Hải Châu

Ngành Nghề: Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô K-A1 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662448

Fax: (028) 37662447

Email: Haichaucompany@Yahoo.Com


68. Công Ty TNHH SX TM Dệt May Thụy Quyên

Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C21 Đường 2 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660891

Fax: (028) 37661141


69. Công Ty TNHH SX TM Tân Bắc Hải

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: J1b Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662379

Fax: (028) 37662380

 

70. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thịnh Toàn

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: Lô D5 Đường 6a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663214

Fax: (028) 37663213


71. Công Ty TNHH Sx Xd Tmdv Minh Tiến (Yusaki)

Ngành Nghề: Pin – Ắc Quy

Địa Chỉ: 10g-10f Lô H Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661638

Fax: (028) 37661723

Email: Minhtienbattery@HCM.Fpt.Vn

 

72. Công Ty TNHH Kwang Sung Sprayers Vina

Ngành Nghề: Bình Xịt – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô H18 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663161

Fax: (028) 37663164

 

73. Công Ty Cp Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật Hòa Bình Tp. Hn – Cn

Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: Lô E33-34 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661855

 

74. Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng

Ngành Nghề: Đúc – Dụng Cụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô K9 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661662                               Fax: (028) 37661663

 

75.Công Ty TNHH Galaxies Enterprise

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C15a-C16 Đường 9 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660902

Fax: (028) 3766090176. Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Chắc Nghiệp Vĩnh Hưng

Ngành Nghề: Hóa Nhựa

Địa Chỉ: Lô Ja2 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663264

Fax: (028) 37662520

 

77. Công Ty Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật 1 – Cn

Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: Lô E26-29 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38247556
 


78. Công Ty TNHH Nhựa Si-Yang

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô J12f Đường 10 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661450

Fax: (028) 37661449


79. DNTN Tân Trường An

Ngành Nghề: Nước – Thiết Bị Lọc Nước

Địa Chỉ: Lô E4 Đường 6a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663188


80.Công Ty TNHH Alfa (Sài Gòn)

Ngành Nghề: Thuốc Trừ Sâu

Địa Chỉ: B45 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661666

Fax: (028) 37661670

Email: Alfavntrade@ HCM.Vnn.Vn81. Công Ty TNHH May & Wash Hùng Mẫn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô H12-H15a Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661720

Fax: (028) 37661721
 

82. Công Ty TNHH TM SX Sinh Kim

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô F16 Đường 6b KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663190


83.Công Ty TNHH Fong Tai

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô E11 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại:(028) 37660740

Fax: (028) 37660742

Email: Fongtai@Saigonnet.Vn

 

84. Công Ty TNHH SX TM Nguyên Hưng

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: B28-29 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38808452


85. CSThủy Tinh Phước Hùng

Ngành Nghề: Thủy Tinh

Địa Chỉ: Lô A2 Đường 6a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37663124

 

86.DNTN SX TM Thiên Long

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: B32a-B40 Đường 11 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661543

Fax: (028) 37661447


87. DNTN SX TMdv Long Vinh Phát

Ngành Nghề: Kim Loại

Địa Chỉ: Lô Q39-41-56-58 Đường 15 KCN Lê Minh Xuân, Ấp 1, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661458


88. Công Ty TNHH Dũ Phát

Ngành Nghề: Nhuộm, Tẩy

Địa Chỉ: Lô H38b Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3766204589. Công Ty TNHH SX TM Đồng Phúc

Ngành Nghề: Nước – Thiết Bị Lọc Nước

Địa Chỉ: C23 Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660189

 

90. Xí Nghiệp Chất Dẻo 2

Ngành Nghề: Bao Bì

Địa Chỉ: Lô H5-H9 Đường 1 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 39918602

Fax: (028) 39918606


91. Công Ty TNHH SX TMdv Han Da

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô J1a Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37662294

Fax: (028) 37662295

 

92. DNTN Ngọc Thủy

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: A1-A2 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37660190

 

93. DNTN Sx Tam Sanh

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô J11 Đường 3 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661729

Fax: (028) 37661731

 

94. DNTN Sx Gia Công Thuận Phát

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô H22a Đường 6 KCN Lê Minh Xuân, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 3766187195. Công Ty TNHH Fong Tai

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô E11 Đường 12 KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại:(028) 37660740

Fax: (028) 37660742

Email: Fongtai@Saigonnet.Vn
 


96. Công Ty TNHH Adc

Ngành Nghề: Hóa Nông

Địa Chỉ: Lô E15a KCN Lê Minh Xuân, X.Tân Nhựt, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37661112
 

 

 

 

 Tin tức khác