DANH BẠ CÔNG TY TẠI KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG

  1. Ngày đăng: 21-07-2021
  2. Lượt xem: 433
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn
1/ Công Ty LD Vận Tải Hỗn Hợp Việt Nhật 2 (Logitem Vn)

Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa

Địa Chỉ: Lô 87 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975402


2/ Công Ty TNHH Yujin Vina

Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: Lô 71-74 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975952

Fax: (028) 37245217

Email: Kreves-6@Vnn.Vn
 

3/ Công Ty TNHH Astro Sài Gòn

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Lô 70-72 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38964774
 

4/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Super Giant

Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm

Địa Chỉ: Lô 1-2-3-4 Đường 1 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975948

Fax: (028) 38975947

Email: Sugu@HCM.Vnn.Vn

5/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Jye Shing

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 107/111 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37240405

Fax: (028) 38974969

Email: Jsvietnam@Jyeshing.Com.Vn

6/ Công Ty TNHH Danu Vina

Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu – Công Ty

Địa Chỉ: Lô 56-58 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975066

Fax: (028) 38975069

Email: Acct@Danuvina.Com.Vn

7/ Công Ty TNHH Kachiboshi (Việt Nam)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: Lô 7-8 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38969709

Fax: (028) 38969708

Email: Kachiboshivn@HCM.Vnn.Vn


8/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Đỉnh Phong Việt Nam (Top Vision)

Ngành Nghề: Khung Tranh, Khung Hình

Địa Chỉ: Lô 16-18 Đường B Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38968436

9/ Công Ty TNHH Youyouwings

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 75-76-77 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291457

Fax: (028) 37291461

Email: Uuwings@HCM.Fpt.Vn
 

10/ Công Ty TNHH Wang-Lih Việt Nam

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô 46a Đường A Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290574
 

11/ Công Ty TNHH Sài Gòn Precision

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 15 Đường 2 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974387

Fax: (028) 37240389

Email: Spclt@Spclt.Com.Vn

12/ Công Ty TNHH Sx Bao Bì Packamex Vn

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô 20 Đường B Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291030


13/ Công Ty TNHH Build-Up Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 81-82 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292353

Fax: (028) 37292352

Email: Hdvo@Build-Up-Plastic.Com

14/ Công Ty TNHH Nissei Electric Việt Nam

Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: Lô 95 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974753
 

15/Công Ty TNHH Quint Major Industrial Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 64-70 Đường 2 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292815

Fax: (028) 37292816

Email: Solon.Lin@Qmico.Com

16/ TT DV Việc Làm KCX Linh Trung

Ngành Nghề: Lao Động, Việc Làm – Tổ Chức & Dịch Vụ

Địa Chỉ: Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37241802

17/ Công Ty TNHH Lyntex Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 20 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38975204

Fax: (028) 38975203

Email: Babyworm@Domexvn.Net

18/ Công Ty TNHH Meinan (Việt Nam)

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 67 Đường 1 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292979

Fax: (028) 37292933

Email: Meinan@HCM.Vnn.Vn

19/ Công Ty TNHH Sprinta (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 58-60 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291891

20/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Ngành Nghề: Môi Trường – Công Ty & Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô 9b Đường 5 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290335

21/ Công Ty TNHH Puratos Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Lô 23a Đường B Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291421

22/ Công Ty TNHH Sap Việt Nam

Ngành Nghề: In Lụa, Vải

Địa Chỉ: Lô 44-46b Đường A Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291847

Email: Sapvietnam@HCM.Vnn.Vn

23/ Công Ty TNHH Super Art (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 47a Đường A KCX Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290710

Fax: (028) 37290711

Email: Suoerart_Vn@Yahoo.Com

24/ Công Ty TNHH Điện Khí Trung Nhất (Việt Nam)

Ngành Nghề: Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Lô 14 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: 028 38974509


25/ Công Ty TNHH Freetrend Industrial A (Vn)

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 26-(028) 37 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37290500

Fax: (028) 37290499

Email: Kj-Hoa@Freetrend-Vn.Com
 

26/ Công Ty TNHH Vdh Safes Sài Gòn

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 5 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291875

Fax: (028) 37291874

Email: Info@Vdhsafes.Com

27/ Công Ty TNHH Minigold Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 77-78 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974891

Fax: (028) 38974887

Email: Minigold@HCM.Vnn.Vn

28/ Công Ty TNHH D.I

Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý

Địa Chỉ: Lô 69-71 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37295570

Fax: (028) 37295574

Email: Tamanie@Di.Com.Vn


29/ Công Ty TNHH Timatex Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 80 Đường 1 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37295219


30/Công Ty TNHH Yesum Vina

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 8-Lô 9a Đường 4 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291903


31/ Công Ty TNHH Sung Shin Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô 113-114-116 Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38974199

32/ Công Ty TNHH Domex (Việt Nam)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 27-29 Đường B Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37240(028) 375

Fax: (028) 37240(028) 373

Email: Domex_Vn@Domexvn.Net

33/ Công Ty TNHH May Mặc Kim Hồng

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 61 Đường B Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291829

Fax: (028) 37291835

Email: Kh@Kh.Com.Vn

34/ Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Nhôm New Toyo

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 3 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37291768

Fax: (028) 37291767

Email: Ntvn@Newtoyovn.Com

35/ Công Ty TNHH Đài Phát

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô 77b Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292838

Fax: (028) 37292840

Email: Taifa@Vnn.Vn


36/ Công Ty TNHH Thái Thuận (Paramount)

Ngành Nghề: Dệt Kim – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 47 Đường B Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37241268

Fax: (028) 37241266

Email: Paramount@HCM.Vnn.Vn
 

37/  Công Ty TNHH Theodore Alexander

Ngành Nghề: Gỗ – Thiết Kế & Trang Trí Đồ Gỗ

Địa Chỉ: Lô 50-57 Khu chế xuất Linh Trung 2, P.Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37292108

Email: Info@Theodorealexander.Com
 Tin tức khác