Phần II – Pháp luật đại cương

Nội dung pháp luật nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần năm rõ trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ:

update!
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com