Phương án bảo vệ Công Trình xây dựng

Lập phương án bảo vệ Công Trình xây dựng:

 

 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG KHU PHẦN MỀM QUANG TRUNG

 

Sau khi khảo sát thực tế tại Công trường, chúng tôi đã đề ra phương án bảo vệ Công trường như sau như sau:

* SƠ ĐỒ CÔNG TY

                                         

Phương án bảo vệ Công Trình xây dựng

 

                             

 
Ghi chú: 
– Vị trí “C1”: Cổng Trước.
– Vị trí “C2”: Tuần tra sau.
– Vị trí “C3”: Tuần tra trong Công trình
I/ MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ
1/ Mục đích:
– Nhằm duy trì an toàn tại mục tiêu bảo vệ. Không cho bất kỳ những xáo trộn nào xảy ra, đe dọa an toàn đến mục tiêu bảo vệ.
– Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người và tài sản của công ty khi tiến hành các hoạt động diễn ra trong mục tiêu bảo vệ.
– Ngăn chặn trấn áp triệt để, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm bất hợp pháp, các hoạt động gây rối trật tự, hành vi trộm cắp tẩu tán tài sản, chiếm đoạt xảy ra trong mục tiêu.
– Phát hiện, hạn chế thấp nhất các thiệt hại sự cố, vụ việc xảy ra.
– Duy trì việc chấp hành nội qui, qui định của công ty đối với cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.
– Kiểm soát hàng hóa ra vào Công ty, đảm bảo tất cả hàng hóa ra vào công ty được kiểm tra chặt chẽ, tránh thất thoát cho Công ty.
2/ Ý nghĩa:
– Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao trong sản xuất.
– Đảm bảo việc chấp hành nội quy của nhân viên Công ty.
– Góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tư, an toàn trong xã hội. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp tội phạm. Làm ổn định tình hình nơi công ty đang hoạt động. Đây cũng là động lực thúc đẩy sản xuất an toàn phát triển trong môi trường an ninh được đảm bảo.

II/ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG BẢO VỆ.
• Căn cứ vào diện tích và tình hình thực tế và yêu cầu của Công ty.  Bảo Vệ Sài Gòn 24h bố trí và lập phương án bảo vệ như sau:

1/ Tổng số vị trí : 
• 03 VT 24/24 
2/ Tổng số bảo vệ: 06 Bảo vệ
3/ Thời gian làm việc: 
– Ca A : Từ  06h00 – 18h00: 03 Bảo vệ
– Ca B : Từ  18h00 – 06h00: 03 Bảo vệ

– Giờ giao ca còn tùy thuộc vào giờ cao điểm xe ra vào xuất nhập nguyên vật liệu tại Công Trường và thời gian ra vào ca của Công nhân. Tránh những giờ cao điểm để không ảnh hưởng đến công tác kiểm soát an ninh công ty.
4/ Bố trí lực lượng bảo vệ
– Cổng trước: 01 Vị trí bảo vệ. (Làm việc 24/24) 
– Tuần tra sau: 01 Ví trí bảo vệ. (Làm việc 24/24)
– Tuần tra Trong công trình: : 01 Ví trí bảo vệ. (Làm việc 24/24)

III/ NHIỆM VỤ TỪNG VỊ TRÍ.

Những gì dưới đây là nhiệm vụ cơ bản của Nhân viên bảo vệ Sài Gòn 24h, ngoài ra nhân viên bảo vệ sẽ thực hiện thêm những nhiệm vụ hợp lý theo yêu cầu của BGĐ Công ty.

1/ Vị trí Cổng chính: Số lượng 01NV/1Ca
a/ Phạm vi hoạt động: Bảo vệ khu vực Cổng chính của Công trình.
b/ Nhiệm vụ:
– Duy trì ANTT tại khu vực cổng.
– Đóng và mở cổng cho người và phương tiện ra vào Công ty xuất nhập hàng hóa.
Nguyên tắc: Tất cả xe ra vào xuất nhập hàng hóa đều phải được kiểm soát chặt chẽ. 
 Xe vào: Nhân viên bảo vệ ghi lại thông tin của xe: Số xe, loại xe, tên tài xe, giờ vào của xe, giờ ra dự kiến, mục đích vào để xuất hoặc nhập …
 Xe ra: Kiểm tra giấy tờ xuất kho, tất cả giấy tờ xuất kho phải có chữ ký của Người quản lý kho (Chữ ký của Quản Lý Kho được đề nghị đăng ký chữ ký mẫu tại Phòng bảo vệ), nếu Chữ ký và giấy tờ hợp lệ mới được cho xe ra. Nhân viên bảo vệ cần yêu cầu kiểm tra các lại hàng hóa trên xe phù hợp với phiếu xuất kho, tránh trường hợp lẫn lộn hàng hóa hoặc gian lận của xe. Trong trường tài xế báo cáo xe trống khi ra cổng,  cần yêu cầu tài xế kiểm tra xe tránh trường hợp mang hàng ra khỏi Công trình một cách bất hợp pháp.
 
– Hướng dẫn và duy trì cho CBCNV và khách ra vào liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy, quy chế của Công ty.
– Nguyên tắc: Tất cả các nhân viên làm việc tại Công ty phải có danh sách đăng ký tai cổng bảo vệ. Nhân viên khi vào làm việc phải xuất trình thẻ khi vào cổng. Đối với khách vào tham quan hoặc công tác phải xuất trình CMND tại cổng bảo vệ, nhân viên bảo vệ cung cấp Thẻ Khách cho Khách, khi ra gửi lại Thẻ Khách cho bảo vệ và lấy CMNN. 
– Đăng ký, kiểm soát tài sản, phương tiện ra vào Công trình xuất nhập đảm bảo phải có giấy tờ hợp lệ.
– Phát hiện người lạ mặt trà trộn vào CNBCV ra vào Công ty.
– Hướng dẫn các phương tiện để đúng khu vực quy định.
– Ghi chép diễn biến tình hình trong ngày, ghi chép sổ sách, biểu mẫu. Lập báo cáo khi cần thiết. Báo cáo định kỳ tình hình ANTT.
– Kiểm soát xe ra vào xuất nhập hàng hóa.
– Điều động xe vào ra đúng nơi qui định
– Tắt mở hệ thống ánh sáng đúng giờ theo quy định của công ty
– Phát hiện kịp thời những hành vi trộm cắp, tẩu tán tài sản của công ty.
– Phối hợp với vị trí tuần tra cùng hoàn thành nhiệm vụ.

2/ Vị trí tuần tra khu vực sau Công trình: Số lượng 01 Vị trí bảo vệ.
a/ Phạm vi hoạt động: Khu vực Khuôn viên dọc theo tường rào đường Tô Ký.
b/ Nhiệm vụ:
– Giám sát ANTT tại khu vực bảo vệ.
– Tuần tra giám sát khu vực tường rào xung quanh Công ty phòng ngừa Nhân viên phối hợp với người ngoài tuồn nguyên vật liệu ra ngoài.
– Giám sát việc thực hiện nội qui lao động của công nhân viên.
– Tuần tra phát hiện những trường hợp có biểu hiện hành vi trộm cắp hoặc phá hoại tài sản của công ty.
– Báo cáo lập tức cho Tổ Trưởng, BQL Công trường những trường hợp nghi ngờ trộm cắp, vi phạm nội quy.
– Tổ chức phối hợp đóng, mơ, khóa, niêm phong hệ thống cửa
– Hướng dẫn mọi người thoát hiểm khi cần thiết.
– Tăng cường hổ trợ vị trí cổng chính.
– Thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC luôn sẵn sàng hoạt động, điện nước.

3/ Vị trí Tuần tra Công trình: Số lượng 01 Vị trí bảo vệ.
a/ Phạm vi hoạt động: Công trình đang xây doing, khu vực công nhân đang thi công.
b/ Nhiệm vụ:
– Giám sát các công nhân thi công tại công trình.
– Theo dõi việc thực hiện nội quy của Công nhân tại Công trình.
– Phối hợp với Cổng Trước và kiểm soát xe ra vào khi cần thiết.
– Giám sát ANTT tại khu vực bảo vệ.
– Tuần tra giám sát lên xuống các tầng lầu đang xây dựng.
– Kiểm tra phát hiện những trường hợp có biểu hiện hành vi trộm cắp hoặc phá hoại tài sản của công ty.
– Báo cáo lập tức cho Tổ Trưởng, BQL Công ty những trường hợp nghi ngờ trộm cắp, vi phạm nội quy.
– Tổ chức phối hợp đóng, mơ, khóa, niêm phong hệ thống cửa
– Hướng dẫn mọi người thoát hiểm khi cần thiết.
– Tăng cường hổ trợ vị trí cổng chính.
– Thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC luôn sẵn sàng hoạt động.
– Ngăn chặn xung đột có thể xãy ra giữa các nhân viên trong công trường.
– Báo cáo định kỳ cho BQL Công trường.        

IV/ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

– Sổ ghi chép xe xuất nhập hàng ngày
– Giấy xuất nhập hàng hóa
– Báo cáo tuần tra hàng ngày
– Sổ nhật ký bảo vệ
– Biên bản kiểm tra ANTT và PCCC hàng tuần..
– Máy rà kim loại
– Máy bộ đàm cầm tay
– Ba trắc bấm.
– Đèn pin
– Áo mưa.
– Gậy cao su.

V/ PHƯỚNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG.

a/ Phát hiện cháy nổ.
– Cắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy.
– Cô lập nơi đám cháy, di dời tài sản có giá trị ra khỏi đám cháy.
– Hướng dẫn mọi người thoát hiểm bằng đường nhanh nhất, cách ly đám cháy.
– Nếu thấy đám cháy có khả năng lan rộng ngoài tầm kiểm soát của bảo vệ lập tức gọi 114 (công an PCCC chuyên nghiệp).
– Tổ chức mở đường thuận lợi cho xe cứu hỏa để ra vào tiếp nước.
– Tổ chức cứu người, sơ cứu người bị nạn (nếu có).
– Tổ chức bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc chi tiết. Phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ.
b/ Phát hiện kẻ gian đột nhập vào công trường.
– Bảo vệ liên lạc với các vị trí khác bằng bộ đàm cùng phối hợp truy bắt đối tượng trộm cắp.
– Bí mật theo dõi, bắt quả tang, tạm giữ tan vật (nếu có).
– Tổ chức khám xét đối tượng, dùng biện pháp nghiệp vụ đưa đối tượng về phòng bảo vệ để khai thác thông tin.
– Lập biên bản sự việc, báo cáo Ban Quản Lý Công trường. Tùy theo tính chất vụ việc để giải quyết nội bộ hay bàn giao cơ quan công an xử lý.
c/Phát hiện xe mang hàng hóa ra vào bất hợp pháp.
– Kiểm tra lượng hàng hóa xe mang ra.
– Kiểm tra số lượng chủng loại hàng hóa xe mang ra.
– Giữ xe và số lượng  hàng hóa mang theo, thông báo với quản lý Công trường để xử lý sự việc.
– Làm báo  cáo tường trình sự việc cho BQL Công trường.
d/ Khi xảy ra đình công – Gây bạo loạn.
– Bảo vệ báo cáo ngay cho BQL Công trường, ban lãnh đạo Bảo Vệ Sài Gòn 24h để xin ý kiến.
– Đóng cữa không cho những người bạo loạn xâm nhập vào công ty.
– Bảo đảm an toàn cho BQL Công trường, khách hàng đang làm việc tại Công ty không để kẻ xấu hành hung.
– Nếu vụ việc có biểu hiện quá khích gay mất ANTT có chiều hướng nghiêm trọng thì bảo vệ báo cho công an phường gần nhất.
– Lập biên bản báo cáo sự việc cho BQL Công trường và Ban Giám Đốc Công Ty Bảo Vệ Sài Gòn 24h.
e/ Phát hiện cán bộ CNV làm việc tại Công ty mang tài sản Công ty ra ngoài bất hợp pháp thì:
– Bảo vệ giữ lại không cho ra cổng
– Khám xét người theo qui định
– Lập biên bản sự việc, tạm giữ tan vật (nếu có).
– Báo cho BQL Công trường biết và xin ý kiến chỉ đạo.
f/ Phát hiện đối tượng trèo tường rào vào mụ tiêu:
– Bí mật, bình tỉnh theo dõi đối tượng.
– Thôn tin nhanh cho các đồng nghiệp khác hỗ trợ.
– Khi thấy thuận tiện nhất thì tri hô bắt giữ đối tượng.
– Tước hết khí giờ rồi đưa về phòng bảo vệ lay lời khai.
– Lập biên bản và báo cáo Ban Giám Đốc xin ý kiến chỉ đạo.
g/ Khi xảy ra tai nạn lao động.
– Tổ chức sơ cứu thương cho người bị nạn
– Báo cho BQL Công trường biết.
– Đưa người bị nạn đến trung tâm cấp cứu gần nhất.
– Lập biên bản báo cáo sự việc, biên bản tai nạn lao động
h/ Khi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa các nhân viên Công ty.
– Can ngăn không cho tiếp tục đánh nhau.
– Dùng biện pháp hòa giải để khuyên ngăn.
– Báo cáo cho BQL Công trường để biết cách xữ lý.
– Báo cáo cho công an phường nơi gần nhất để được hỗ trợ nếu cần thiết.
– Lập báo cáo bằng văn bàn cho BQL Công trường
i/ Khi Công nhân bị ngộ độc thực phẩm.
– Phát hiện có người bị ngộ độc thực phẩm tại nhà ăn hoặc bất cứ vị trí nào trong công ty thì  lập tức đưa người bị ngộ độc đi cấp cứu và thông báo cho nhân viên y tế và BQL Công trường biết tình hình. Nếu thấy số lượng nhân viên bị ngộ độc quá nhiều thì phải thông báo cho trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi số 115 để được hỗ trợ.
– Sơ cứu công nhân bị ngộ độc và dụng mọi biện pháp nghiệp vụ y tế để giúp các công nhân bị ngộ độc qua được cơn nguy kịch khi xe cấp cứu chưa đến. Khi xe cấp cứu đến phải nhanh chóng chuyển các bệnh nhân vào xe và thông báo cho các nhân viên y tế bệnh viện biết tình hình của bênh nhân bị ngộ độc.
– Thông báo cho toàn bộ công nhân viên không được dùng các thức ăn bị ngộ độc. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân ngộ độc và tiêu hủy toàn bộ thức ăn ngộ độc.

V/ PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1/ Đối với BQL Công trường.
– Xây dựng nội quy, qui định làm việc, qui trình sản xuất, xuất nhập hàng hóa.
– Khi có sự cố sự việc và các vấn đề khác liên quan đến sự an toàn của Công ty. Bảo vệ phát hiện, ngăn chặn, đề xuất BQL Công trường phải xem xét, giải quyết và xử lý.
– Cử người đại diện các bộ phận tham gia cùng bảo vệ. Khóa chốt, niêm phong hệ thống cữa và tài sản có giá trị khác.
– Các thông báo và qui định mới được xây dựng và triển khai bằng văn bản để bảo vệ thực hiện.
2/ Đối với nhân viên Bảo Vệ Sài Gòn 24h.
a/ Ban Giám đốc :
– Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, công cụ hổ trợ (Bộ đàm, máy rà kim loại, đèn pin, gậy cao su… ), văn phòng phẩm phù hợp với tính chất của từng mục tiêu. Nhằm bảo mật thông tin và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.
b/ Đội Cơ động:
– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhỡ nhân viên bảo bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ theo từng vị trí và đặc thù của công việc.
– Tăng cường hổ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra.
c/ Tổ trưởng (Chỉ huy Muc tiêu).
– Phân bố lịch trực
– Lập báo cáo tuần trình BQL Công trường.
– Tham mưu đề xuất các vấn đề liên quan đến ANTT tại mục tiêu.
– Cập nhật thông tin, yêu cầu mới của BQL Công trường để quán triệt đến từng nhân viên bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ.
d/ Nhân viên Bảo vệ tại Công ty.
– Tuyệt đối chấp hành nội qui, qui chế do BQL Công trường và Công Ty Bảo Vệ Sài Gòn 24h đề ra.
– Tác phong nghiêm, thái độ làm việc lịch sự, vui vẻ
– Thực hiện công việc theo từng vị trí và theo phương án làm việc

Trên đây là nội dung phương án được lập theo thực tế đã được khảo sát tại CÔNG TRƯỜNG.

  Trân Trọng Kính Chào !

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com