Biểu mẫu quyết định điều động

Biểu mẫu quyết định điều động nhân viên đến các mục tiêu bảo vệ làm việc

Biểu mẫu quyết định điều động nhân viên đến các mục tiêu bảo vệ làm việc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com