Biên bản sự việc được sử dụng khi có sư việc xãy ra tại Mục tiêu

Biên bản sự việc được sử dụng khi có sư việc xãy ra tại Mục tiêu

Biên bản sự việc được sử dụng khi có sư việc xãy ra tại Mục tiêu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com