Biên bản làm việc

Biên bản làm việc được lập khi làm việc với Chủ quản Mục tiêu theo yêu cầu hoặc trong trường hợp có sự cố xãy ra

Biên bản làm việc được lập khi làm việc với Chủ quản Mục tiêu theo yêu cầu hoặc trong trường hợp có sự cố xãy ra
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com