Biên bản kiểm tra mục tiêu

Biên bản kiểm tra mục tiêu dành cho nhân viên Đội Cơ Động và Nhân viên Giám Sát đi kiểm tra Mục tiêu hằng ngày

Biên bản kiểm tra mục tiêu dành cho nhân viên Đội Cơ Động và Nhân viên Giám Sát đi kiểm tra Mục tiêu hằng ngày
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com