Biên bản bàn giao công cụ hỗ trợ

Biên bản bàn giao công cụ hỗ trợ dùng cho việc bàn giao công cụ hỗ trợ cho nhân viên tại các mục tiêu

Biên bản bàn giao công cụ hỗ trợ dùng cho việc bàn giao công cụ hỗ trợ cho nhân viên tại các mục tiêu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com