Bản cam kết học hết Phổ Thông Trung Học

Bản cam kết học hết Phổ Thông Trung Học

Bản cam kết học hết Phổ Thông Trung Học, dành cho nhân viên bảo vệ chưa học hết lớp 12/12. Trong thời gian làm việc tại công ty, Nhân viên bảo vệ phải tham gia khóa học bổ túc để phù hợp với yêu cầu của Công ty Sài Gòn 24h:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baovesg.com